invisible_

37 tekstów – auto­rem jest in­vi­sib­le_.

Tonę.
Zadzi­wiająco mam tu taką łat­wość oddychania. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 listopada 2014, 16:20

Wpuściłam go w swoją przeszłość, te­raźniej­szość i przyszłość, nie po­zos­ta­wiając so­bie żad­nej dro­gi ucieczki. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 stycznia 2014, 09:28

Jakże to często nie­szczęście przychodzi, gdy szczęście za­powie nam swoją wizytę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 grudnia 2013, 08:56

Roz­cza­rowa­nie jest często owo­cem wiel­kiego szczęścia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 listopada 2013, 20:30

Każdy gra rolę życia,
ja­ko ima­ginac­ja w czyimś umyśle. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 listopada 2013, 12:45

Bo jeśli nie ma dla ko­go żyć, to może le­piej przes­tać istnieć? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 listopada 2013, 23:25

Fobosowksie wrony

La­tają te wrony
po fir­na­men­cie przyćmionym
i krzyczą
i piszczą
i deszcz zsyłają
i szepczą
i pat­rzą
i zwrok zaostrzają
Tam w środku
sa­me upadają


La­tają te wrony
trwo­ga nuży ich strasznie
że spoj­rze­nie opuszczą
Ci z dołu
na głosy ich marne

La­tają te wrony... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 września 2013, 17:06

Nad gąszczem ludzi zwyk­le uno­si się chmu­ra samotności... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 9 września 2013, 20:39

Życia nie można zamienić.
Życie można zmienić. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lipca 2013, 00:06

Jeśli chcesz uciec z do­mu , zde­finiuj je­go znacze­nie . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 czerwca 2013, 20:27

invisible_

Jes­teśmy z te­go sa­mego ma­teriału co nasze sny. ~ William Shakespeare

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

invisible_

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 listopada 2014, 17:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tonę. Zadzi­wiająco mam tu [...]

15 listopada 2014, 16:20invisible_ do­dał no­wy tek­st Tonę. Zadzi­wiająco mam tu [...]